AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI

1- Van Gend En Loos (1963) – Doğrudan Etki İlkesi

2- Costa V Enel (1964) - AB Hukukunun Üstünlüğü

3- Van Duyn/Home Office (1973) – İşçilerin Serbest Dolaşımı

4- Dassonville (1974) – Malların Serbest Dolaşımı

5- ABAD - C-237/15 PPU / Karar (Adalet ve Eşitlik Bakanı- Francis Lanigan) – AB ŞARTI 6.Madde, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

6- ABAD- T-406/10 / Karar (Emesa-Trefilería ve Industrias Galycas v. Komisyon) – AB Şartı 6. ve 47. Madde, Adil Yargılanma Hakkı - Etkili Başvuru Hakkı

7- ABAD – Birleştirilmiş Davalar T-217/03 Ve T-245/03 / Karar (Fédération Nationale De La Coopération Bétail Et Viande (FNCBV) (T-217/03) Ve Fédération Nationale Des Syndicats D'exploitants Agricoles (FNSEA) Ve Diğerleri (T-245/03) – Avrupa Toplulukları Komisyonu) – AB Şartı 50. Madde Ne Bis İn İdem (Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılama Olmaz)

8- ABAD - C-101/01 / Karar (BodilLindqvist Davası) – AB Şartı 8. Madde, Kişisel Verilerin Korunması

9- ABAD - C-244/10 ve C-245/10 / Karar (Mezopotamya Yayıncılık A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10) - Almanya Federal Cumhuriyeti) – AB Şartı 11. Madde, İfade ve Haber Alma Özgürlüğü

10- ABAD - C-571/10 / Karar (Servet Kamberaj - Istituto Per l’Edilizia Sociale Della Provincia Autonoma Di Bolzano (IPES), Giunta Della Provincia Autonoma Di Bolzano, Provincia Autonoma Di Bolzano) –AB Şartı 14. Madde, Ayrımcılığın Yasaklanması

11- ABAD - C-71/11 ve C-99/11 – Karar (Federal Almanya Cumhuriyeti - Y (C-71/11), Z (C-99/11)) – AB Şartı 10. Madde, Din ve Vicdan Özgürlüğü

12- ABAD - C-40/11/Karar (Yoshikazu Iida - Stadt Ulm) – AB Şartı 24. Madde, Çocuk Hakları

13- ABAD - C-131/12/Karar (Google Spain SL Ve Diğer Şirket / Agencia Espanola De Proteccion De Datos (AEPD) Ve Diğeri

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.