Avrupa’nın Geleceği: Şehirler ve bölgeler, dayanışmaya, çok düzeyli yönetişime ve yerel ve bölgesel düzeyde yakınlığa dayanan yeniden keşfedilen bir Avrupa Birliği istiyor

Yerel ve bölgesel makamların ve bölgesel parlamentoların Avrupa'nın geleceği ve yenilenmiş bir Birlik içerisinde oynamak istedikleri rol hakkında Londra Ekonomi Okulu (LSE) tarafından yapılan bir pan-Avrupa araştırmasının sonuçları, 6 Şubat'ta gerçekleştirilen Bölgeler Vatandaşlık, Yönetişim, Kurumsal ve Dış İşbirliği Komisyonu Komitesi toplantısında sunuldu.

Anket, yaklaşık 2000 paydaşla yürütüldü. Ankette 17 soru yer aldı; analiz ise üç unsura, yani yönetişim, politika, temsil ve iletişim üzerine yoğunlaştı.

Araştırmanın ana sonuçlarına göre, AB'nin şehir ve bölgelerinin çoğunluğu:

  • Avrupa'nın geleceği konusundaki tartışmanın, vatandaşları Avrupa projesi ile yeniden bütünleştirmek için bir fırsat olabileceğini, Avrupa projesinin yeniden canlandırılabileceğini düşünüyor;
  • yeni antlaşmalar ya da yeni AB bakanlık pozisyonları yerine, güçlendirilmiş çok düzeyli yönetişim yoluyla mevcut AB kurumsal yapısının reforma uğramasına destek veriyor;
  • yerel ve bölgesel makamların gücünün, optimum yenilik ve fikir birliğini sağlamak üzere vatandaşlarla benzersiz bir yakınlık kurmaya ve karar verme süreçlerine çeşitli aktörleri dahil etme alışkanlığına dayandığına inanıyor;
  • ‘uyum’ konusunun AB için bir numaralı politika önceliği olması gerektiğini ve uyumun tüm bölgelerde sağlanabilir olmasının AB'nin geleceği için büyük önem taşıdığını düşünüyor;
  • AB karar alma sürecinde hassas vatandaş kategorilerinin daha iyi dikkate alınması gerektiğine işaret ediyor;
  • dayanışmanın yeniden keşfedilen bir AB için çok önemli bir odak noktası olması gerektiğini düşünüyor.

Çalışmanın sonuç ve analizleri, 8-10 Ekim 2018 tarihinde Avrupa Bölgeler Komitesi genel kurulu tarafından kabul edilecek olan Avrupa'nın geleceği konusunda Avrupa Bölgeler Komitesi görüşüne girecek.

Tarih : 06.02.2018

Kaynak İçin Tıklayınız.

SİTEMİZİ
 
Twitter
T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.