T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER ve AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI ile T.C. ADALET BAKANLIĞI ARASINDA PROTOKOL

T.C. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Selahaddin Menteş ile T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Sayın Mehmet Köse hakim/savcılar, hakim adayları ve yargı personelinin yurtdışında bilgi/görgü artırma, araştırma yapma ve yabancı dil eğitimi almalarını sağlamak amacıyla PROTOKOL imzaladı.

İmzalanan Protokol'e göre Adalet Bakanlığı ve YTB, ilişkide bulunulan ülkelerdeki ilgili kurumlarda, hâkim ve savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Adalet Bakanlığı personelinin meslekleriyle ilgili araştırma yapma, mesleki bilgi ve görgülerini artırma, dil öğrenimi, lisansüstü eğitim ve tecrübe paylaşımı programlarına katılabilmeleri amacıyla yurtdışı eğitimine gönderilebilmeleri için işbirliği yapacaktır.

Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yabancı ülke Adalet Bakanlıkları veya ilgili kurumları tarafından meslekleri ile ilgili araştırma yapma, bilgi ve görgülerini artırma, dil öğrenimi, lisansüstü eğitim ve tecrübe paylaşımı programlarına katılmak üzere ülkemize gönderilen yabancı hâkim ve savcılar, hâkim ve savcı adayları ile ilgili ülke Adalet Bakanlığı personeline verilecek eğitimler konusunda işbirliği yapılacaktır. Söz konusu eğitimlere yıl içinde gönderilecek kişi sayısı ile eğitimlerin süre ve konuları müştereken belirlenecektir.

Protokol kapsamında Katar, Malezya, Sudan, Fas, Tunus ve Cezayir gibi çok sayıda ülke ile işbirliği yapılarak yargı camiasına yönelik dil ve mesleki eğitim hizmeti verilecek ve bu ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

 

SİTEMİZİ
 
Twitter
T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.