2016 YILI

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Aralık ;

09-10 Aralık 2016 tarihlerinde Venedik Komisyonu 109. Genel Kurul toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir.

01-02 Aralık 2016 tarihinde Ankara Hakimevi'nde tetkik hakimlerine yönelik diplomasi eğitimi düzenlenmiştir.

Kasım ;


3 Kasım 2016 tarihinde Venedik (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi) Komisyonu üyeleri ile Genel Müdürlüğümüzde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Ekim ;


21-22 Ekim 2016 tarihlerinde Jean Monnet Vakfı tarafından Lozan'da düzenlenen “Avrupa’nın Formları: Avrupa Birliği ve Diğer Teşkilatlar” adlı Sempozyuma katılım sağlanmıştır.

18 Ekim 2016 tarihinde Brüksel'de Adalet Bakanlığı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yetkililerimizden oluşan bir heyet Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.

18 Ekim 2016 tarihinde AB Komisyonu Türkiye Masaları Temsilcileriyle Brüksel'de 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Sonrası konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.

17 Ekim 2016 tarihinde AB-Türkiye 2016 İlerleme Raporu Hazırlık Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

17-19 Ekim 2016 tarihlerinde Çırağan Sarayı'nda Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi düzenlenecektir.

14-15 Ekim 2016 tarihlerinde Venedik Komisyonu 108. Genel Kurul Toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir.

Eylül ;


29 Eylül 2016 tarihinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Soruşturma Tekniklerinin İyileştirilmesi ve Savcılıkların Etkiliklerinin Artırılması’ konulu Projesinin Bileşenlerini Belirlemeye Yönelik Toplantıya Katılım Sağlanmıştır.

29 Eylül 2016 tarihinde Türkiye Adalet Akademisinin ‘Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi’ konulu Projesinin Sekizinci Yürütme Kurulu Toplantısına Katılım Sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından mukayeseli hukuk çalışmaları kapsamında hazırlanan "Avrupa Birliği Ülkelerinin Adalet Bakanlığı Teşkilat Yapıları" isimli kitap yayınlanmıştır ve e-kitap olarak paylaşıma sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz tarafından mukayeseli hukuk çalışmaları kapsamında hazırlanan "Avrupa Birliği Ülkelerinde Mağdur Hakları - 2012/29 EU Sayılı Direktifin Uygulanmasına İlişkin Rehber İlkeler" isimli kitap yayınlanmıştır ve e-kitap olarak paylaşıma sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz tarafından mukayeseli hukuk çalışmaları kapsamında hazırlanan "Avrupa Birliği Ülkelerinde Hâkimlik ve Savcılık Yüksek Yargı Organları Yargı Üst Kurulları" isimli kitap yayınlanmıştır ve e-kitap olarak paylaşıma sunulmuştur.

19 Eylül 2016 tarihinde Venedik ( Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi) Komisyonu Genel Sekreteri Sayın Thomas Markert ve beraberindeki heyet Müsteşar Yardımcımız sayın Selahattin Menteş'i ziyaret etti.

6 Eylül 2016 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Ortak Dış İşleri ve Güvenlik Politikası, Basın ve Enformasyon Bölümü Müsteşarı Ireneusz Fidos Genel Müdürümüz Ömer Serdar Atabey’i ziyaret etti.

2 Eylül 2016 tarihinde Fransa Ankara Büyükelçiliği Hukuk Danışmanı Bernard Gaston Pierre Lavıgne Genel Müdürümüz Ömer Serdar Atabey’i ziyaret etti.

Ağustos ;


24 Ağustos 2016 tarihinde Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok ve beraberindeki heyet Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti.

23 Ağustos 2016 tarihinde Avrupa Birliği heyeti Müsteşar Yardımcımız Sayın Basri Bağcı’yı ziyaret etti.

Temmuz ;


20 Haziran-1 Temmuz 2016 tarihleri arasında Torino/İtalya'da Uluslararası Çalışma Örgütü Organizasyonunda Hakimler, Avukatlar ve Hukuk Eğiticileri İçin Uluslararası Çalışma Standartları Eğitimi gerçekleştirildi.

Haziran ;


30 Haziran 2016 tarihinde Brüksel'de AB Komisyonu 1. Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Sayın Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İştirakleri İle Vize Serbestisi Yol Haritası Hakkında Bir Toplantı Gerçekleştirildi.

17 Haziran 2016 tarihinde 'Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi' konulu AB-AK Ortak Projesi 7.Yürütme Kurulu Toplantısına Katılım Sağlanmıştır.

10 Haziran 2016 tarihinde İtalya'da Venedik Komisyonu 107. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Adalet Akademisi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile İstanbul’da yerli ve yabancı akademisyenler, uzmanlar ve uygulamacıların katılımıyla 11. Ceza Hukuku Günleri Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

ERA(Avrupa Hukuk Akademisi) tarafından 2-3 Haziran 2016 tarihleri arasında  Litvanya'nın Başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilen AB Eşitlik Hukuku  Programı’na, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Proje Uygulamaları Daire Başkanı Sayın Canan KAYA tarafından katılım sağlanmıştır.

01-02.06.2016 tarihlerinde Erzurum Polat Otel’de HSYK tarafından yürütülen “Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Yargı Etiği Bölgesel İstişare Toplantısı düzenlenmiştir.

Mayıs ;


Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ile Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 18-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında ‘İstinaf Mahkemeleri ve Muhtemel Sorunları Uluslararası Çalıştayı’ gerçekleştirilmiştir.

17 Mayıs 2016 tarihinde Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi (DROI) heyeti, Bakan Yardımcımız Sayın Bilal Uçar'ı ziyaret etmişlerdir.

Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından; hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yargılama faaliyetleri sırasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere ilişkin yaklaşımlarına farklı bir bakış açısı kazandırmak ve yapacakları değerlendirmelerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) içtihatlarını göz önünde bulundurmalarını temin etmek amacıyla “Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi” kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine  10 - 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Nisan ;


24-29 Nisan 2016 tarihleri arasında Hollanda'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

28-29 Nisan 2016 tarihlerinde 8 No'lu Alt Komite kapsamında, 23 ve 24 No'lu Fasıllarla ilgili olarak Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

14-15 Nisan 2016 tarihlerinde Cenevre/İsviçre'de "Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunması Komitesi"nin (Committee on Migrant Worker-CMW) 24.Oturumu gerçekleştirilmiştir.

6-8 Nisan 2016 tarihlerinde "Türkiye'de Çapraz Sorgu Müessesinin Etkinliğinin Arttırılması ve Eğiticilerin Eğitimi" Programı gerçekleştirilmiştir.

Mart ;


24 Mart 2016 tarihinde “Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” 6. Yürütme Kurulu toplantısı Ankara Swiss Hotel’de gerçekleştirildi.

14-18 Mart 2016 tarihleri arasında "Fikri ve Mülkiyet Haklarının Uygulanması" konulu çalışma ziyareti düzenlendi.

14-19 Mart 2016 tarihleri arasında AİHM'e çalışma ziyareti düzenlenmiştir.

11-12 Mart 2016 tarihinde İtalya'da Venedik Komisyonu 106. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

9 Mart 2016 tarihinde Türkiye ve Belçika arasında Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlarının katıldığı Üçlü Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi.

8 Mart 2016 tarihinde İzmir'de Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı gerçekleştirildi.

Şubat ;


21-26 Şubat 2016 tarihlerinde "Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik AGİT Medya Özgürlüğü Ofisi'nin Görevleri ve Medya Özgürlüğü” konulu seminer Viyana'da gerçekleştirilmiştir.

10-13 Şubat 2016 tarihlerinde "Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik AGİT Medya Özgürlüğü Ofisi'nin Görevleri ve Medya Özgürlüğü” konulu seminer Viyana'da gerçekleştirilmiştir.

08-09 Şubat 2016 tarihinde Ankara Hakimevi’nde “Yaşam Hakkı ve Kötü Muamele Yasağı Bağlamında Etkili Soruşturma” ve “İfade ve Basın Özgürlüğü” konusunda Yuvarlak Masa Toplantıları düzenlenmiştir.

Ocak ;


27-28 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel’de "Çatışan Haklar: İfade Özgürlüğü ile Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı" konulu bir Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenmiştir.

26 Ocak 2016 tarihinde Ankara Hâkimevinde "Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesinin açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Venedik Komisyonu üyelerinden oluşan altı kişilik bir heyet 13-14 Ocak tarihlerinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunmuştur.

Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ı 11.01.2016 tarihinde kabul etti.

TAİEX mekanizması kapsamında 06-08 Ocak 2016 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’de "İdari Davalarda Arabuluculuk” konulu çalışma ziyareti düzenlenmiştir.
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.