AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'nin 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Topluluklarına tam üyelik için yaptığı başvurudan sonra, 14.04.1989 tarih ve 367 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi olarak Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurulmuş ve 1989 yılının Haziran ayında birimimiz fiilen faaliyete geçmiştir.

Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Topluluğu ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, Avrupa Topluluğu ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olmak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirler almak amacıyla kurulmuştur.

Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifi içerisinde; başta Siyasî Kriterler, Adalet ve İçişleri, Şirketler Hukuku olmak üzere, Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum ve Birlik Müktesebatını uygulayabilecek derecede örgütlenmiş adlî ve idarî yapılanma hususlarında Adalet Bakanlığına önemli görevler düşmesi ve bu görevlerin Daire Başkanlığı düzeyinde bir koordinasyon makamı ile gerçekleştirilmesinin zorluğu göz önüne alınarak; birimimiz daha geniş bir yapılanmaya imkân veren müstakil bir Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü şeklinde yeniden örgütlendirilmiştir.

Genel Müdürlük olarak 2001 yılının Mayıs ayında yeniden örgütlenen birimimiz, sadece strateji tespit eden ve çalışmalarda etkinliği sağlayan koordinasyon makamı olmaktan öteye götürülmüş ve bazı esasa ilişkin yetkilere kavuşturulmuştur. Bu çerçevede Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefine ulaşma açısından 22.05.2001 tarih ve 4674 sayılı kanun ile Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülen bu birimin, görev ve yetki alanı genişletilmiş, kadro sayısı artırılmıştır
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.