AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI

1- Van Gend En Loos (1963) – Doğrudan Etki İlkesi

2- Costa V Enel (1964) - AB Hukukunun Üstünlüğü

3- Van Duyn/Home Office (1973) – İşçilerin Serbest Dolaşımı

4- Dassonville (1974) – Malların Serbest Dolaşımı

5- ABAD - C-237/15 PPU / Karar (Adalet ve Eşitlik Bakanı- Francis Lanigan) – AB ŞARTI 6.Madde, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

6- ABAD- T-406/10 / Karar (Emesa-Trefilería ve Industrias Galycas v. Komisyon) – AB Şartı 6. ve 47. Madde, Adil Yargılanma Hakkı - Etkili Başvuru Hakkı

7- ABAD – Birleştirilmiş Davalar T-217/03 Ve T-245/03 / Karar (Fédération Nationale De La Coopération Bétail Et Viande (FNCBV) (T-217/03) Ve Fédération Nationale Des Syndicats D'exploitants Agricoles (FNSEA) Ve Diğerleri (T-245/03) – Avrupa Toplulukları Komisyonu) – AB Şartı 50. Madde Ne Bis İn İdem (Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılama Olmaz)

8- ABAD - C-101/01 / Karar (BodilLindqvist Davası) – AB Şartı 8. Madde, Kişisel Verilerin Korunması

9- ABAD - C-244/10 ve C-245/10 / Karar (Mezopotamya Yayıncılık A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10) - Almanya Federal Cumhuriyeti) – AB Şartı 11. Madde, İfade ve Haber Alma Özgürlüğü

10- ABAD - C-571/10 / Karar (Servet Kamberaj - Istituto Per l’Edilizia Sociale Della Provincia Autonoma Di Bolzano (IPES), Giunta Della Provincia Autonoma Di Bolzano, Provincia Autonoma Di Bolzano) –AB Şartı 14. Madde, Ayrımcılığın Yasaklanması

11- ABAD - C-71/11 ve C-99/11 – Karar (Federal Almanya Cumhuriyeti - Y (C-71/11), Z (C-99/11)) – AB Şartı 10. Madde, Din ve Vicdan Özgürlüğü

12- ABAD - C-40/11 Karar (Yoshikazu Iida - Stadt Ulm) – AB Şartı 24. Madde, Çocuk Hakları

13- ABAD - C-131/12 Karar (Google Spain SL Ve Diğer Şirket / Agencia Espanola De Proteccion De Datos (AEPD) Ve Diğeri

14- ABAD - C-112/00 Karar (Eugen Schmidberger, Internationale Transporte / Avusturya Cumhuriyeti)

15- ABAD - C-293/12 ve C-594/12 (Birleşik Dava) Elektronik İletişim - 2006/24 Sayılı Direktif, Karar

16- ABAD - C-157/15 Karar (Samira Achbita vs Belçika), AB Şartı 10 Madde, Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü, 2000/78/EC Sayılı Direktif

17- ABAD Mahkeme Genel Kurulu 2-13 Sayılı Görüşü, AB'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Katılımına ilişkin 2/13 Sayılı Görüş

18 - ABAD C-165/14 Karar

19 - ABAD  C -2016/970 Büyük Daire Kararı, Kişisel Verilerin İşlenmesi, Elektronik İletişimin Gizliliği, Verilere Erişim, AB Temel Haklar Şartı 7,8 ve 11. Maddeler.


SİTEMİZİ
 
Twitter
T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.