İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı 2005 yılında uygulamaya konulmuştur. Ülkemizin göç ve iltica alanında temel uygulamalarını yeniden şekillendiren ve İçişleri Bakanlığına bağlı bir Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuran Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11 Nisan 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdurların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Genel Müdürlük bünyesinde hizmet birimi olarak “İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı” oluşturulmuştur.

İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdurların Korunması Hakkında Kanun Tasarı Taslağı çalışmaları bir yandan devam ederken 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna dayanarak çıkarılması planlanan “İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik” çalışmalarında da sona gelinmiştir. Bu Yönetmelik ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü; kanun tasarı taslağının yasalaşmasına kadar geçen sürede iş ve işlemleri düzenleyen ve yeni sisteme ilişkin hükümler getiren bir düzenleme yapmayı amaçlamaktadır. Tasarının 2014 yılı Kasım ayı içerisinde Başbakanlığa sevk edilmesi planlanmaktadır.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.