AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMSAL YAPISI

AB’nin kurumsal yapısı, “asli / yapısal” ve “tali / işlevsel”olarak ikiye ayrılabilir. Asli / yapısal nitelikte olmak, ana hatlarıyla bağlayıcı karar alabilmeyi, düzenleyici işlem yapabilmeyi ve politika belirleyebilmeyi içerir. Öyleyse bu niteliği taşıyanlar, AB’nin kurumsal yapısı açısından sine qua non (olmazsa olmaz) bir özellik gösterir. Buna karşılık tali / işlevsel nitelikte olmak, genel olarak belirli alanlarda sınırlı bazı işlevleri yerine getirmeyi ve asli / yapısal kurumlara yardımcı olmayı içerir. O hâlde bu niteliği taşıyanlar, AB’nin kurumsal yapısı açısından kendilerine özgü bazı işlevleri yerine getirir.

AB’nin kurumsal yapısı açısından “asli / yapısal” nitelik taşıyanlar AB’nin kurumlarına ve “tali / işlevsel” nitelik taşıyanlar AB’nin organ, ofis ve ajanslarına karşılık gelir.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.